Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa doty­czą­cych Zbiorowego Zarządza­nia ? Poniżej zna­jdziesz “wyłuskane” najważniejsze akapi­ty Ustawy o praw­ie autorskim oraz z Dyrek­ty­wy Europe­jskiej 2014/26/UE. Ustawa o praw­ie...