Projektowanie Wnętrz — ustawienie Lamp w Blenderze

Problemy z “szumem” przy Projektowanie Wnętrz i ustawieniu oświetlenia na scenie.

 

Pro­jek­towanie Wnętrz — ustaw­ie­nie Lamp w Blenderze

 

Oświetlenie HDRI

Lampy-HDRI mają niewiel­ki wpływ na oświ­etle­nie wnętrza mod­elu. Jedynie widać wyle­wa­jące się światło smugą z prze­ci­wległej ściany modelu.

Oświetlenie Emission ( otwory okienne )

Mate­ri­ał Emis­sion zlokali­zowany w otworach oki­en­nych ( dzi­ury w murze ), roz­jaś­nia równomiernie ściany. Zbyt duża ilość Strength powodu­je wyblaknię­cie sceny.

Oświetlenie Sun

Lam­pa Sun nada­je się do rozświ­etle­nia wnętrza, ale trze­ba uważać z powodu dużego kon­trastu między światłem a cie­niem. Zbyt moce światło wypala “białe dziury”.

Sun + Emisson + hdri

 

Share This