Jeżeli jesteś Twórcą i potrzebujesz ochrony prawnej Twoich praw, to mam dla ciebie Złą wiadomość i Dobrą wiadomość 🙂

Zła Wiadomość dla Twórców niezrzeszonych to taka, że do tej pory nikomu nie udało się uzyskać ochrony prawnej poprzez prawnie umocowaną Organizację Zbiorowego Zarządzania.

Dobra wiadomość to taka, że cała procedura prawna z ochroną Twórców niezrzeszonych została przeprowadzone i w najbliższym czasie zostanie skierowana na drogę Skargi Konstytucyjnej.

Żaden Twórca niezrzeszony nie podlega ochronie Organizacji Zbiorowego Zarządzania z mocy prawa.

Pismo z dnia 11/03/2015 nr DWiM/41/15 Komisji Prawa Autorskiego potwierdza, że obecnie nie wskazano żadnemu Twórcy organizacji zbiorowego zarządzania.

Konieczna jest Skarga Konstytucyjna na prawo autorskie.

Obecnie Ministerstwo Kultury oraz Sądy są „głuche” na problemy twórców, dlatego Twórcom pozostaje jedynie droga sądowa, która powinna uregulować zakres ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych dla twórców.

Wszystko wygląda na to, że Twórcy niezrzeszeni są dyskryminowani z powodu na majątek, status społeczny i przepisami prawa, które powoduje nadmierne skomplikowane, kosztowne i przeciągające się procedury ochrony swoich praw autorskich osobistych i majątkowych.

Poniżej wyczerpana droga prawna, do wskazania organizacji zbiorowego zarządzania art.107 prawa autorskiego.

 1. WNIOSEK O WSKAZANIE ORGANIZACJI ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA
  10 lutego 2014 Arkadiusza Zubowicz
  do Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  „Wniosek o wskazanie Organizacji Zbiorowego Zarządzania dla Arkadiusza Zubowicz”
 2. 12 maja 2014 pismo DWiM/715/14 Komisja Prawa Autorskiego Przewodniczący do Arkadiusza Zubowicz
  „Zarządzenie ( wezwanie o wniesienie opłaty 12017,91 zł ) „
 3. WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY
  20 maja 2014 Arkadiusz Zubowicz
  do Komisji Prawa Autorskiego
  „Wniosek o zwolnienie z opłaty” ( załączono Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania )
 4. 30 maja 2014 pismo DWiM/767/14 Komisja Prawa Autorskiego Przewodniczący do Arkadiusza Zubowicz
  „informacja o braku przepisów dotyczących zwolnienia z kosztów i konsekwencje czyli zwrot wniosku”
 5. 05 czerwca 2014 Arkadiusza Zubowicz do Komisji Prawa Autorskiego
  „Wezwanie o usunięcie naruszenie prawa przez Komisję Prawa Autorskiego pisma DWIM/767/14 z 30/05/2014”
 6. 10 czerwca 2014 pismo DWiM/830/14 Komisja Prawa Autorskiego do Arkadiusza Zubowicz
  „Odrzucenie stanowiska o naruszeniu prawa przez Komisję Prawa Autorskiego”
 7. APELACJA NA POSTANOWIENIE KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED SĄDEM
  07 lipca 2014 Arkadiusza Zubowicz
  do Sądu Okręgowego w Poznaniu
  „Apelacja Powoda od postępowania dot. pism DWiM/830/14 z 10/06/2014 oraz DWiM/767/14 z 30/05/14”
 8. 17 lipca 2014 Komisja Prawa Autorskiego do Arkadiusza Zubowicz
  „Zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie z kosztów pismo DWiM/928/14 „
 9. ZAŻALENIE NA ZARZĄDZENIE KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED SĄDEM
  25 lipca 2014 ( w nagłówku 07/07/2014 ) Arkadiusza Zubowicz
  do Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego DWiM/928/14 z 17/07/2014
 10. 05 września 2014 akta II Ca 1042/14 Sąd Okręgowy do Arkadiusza Zubowicz
  „Postanowienie o odrzuceniu Apelacji A.Zubowicz z 07 lipca 2014”
 11. WNIOSEK O ZMIANĘ ZAŻALENIA NA SKARGĘ PRZED SĄDEM
  17 września 2014 akta II Ca 1042/14 Arkadiusza Zubowicz
  do Sąd Okręgowy w Poznaniu
  „Wniosek o przywrócenie terminu i dokonania uzupełnieni lub zmiany Zażalenia o Postanowienie z 04 września 2014 Sądu Okręgowego w Poznaniu „
 12.  10 października 2014 akta IIS 146/14 Sąd Okręgowy w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  „Postanowienie o odrzuceniu skargi na Sądu Okręgowego w Poznaniu”
 13. SKARGA NA ZARZĄDZENIA KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  05 listopada 2014 Arkadiusza Zubowicz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  „Skarga na działanie Komisji Prawa Autorskiego i Przewodniczącego KPA naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki pisma DWIM / 830/14 z 10/06/2014 oraz DWiM/767/14 z 30/05/2014”
 14. ZAŻALENIE NA ZARZĄDZENIE KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO PRZED MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  05 listopada 2014 A.Zubowicz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Zażalenie na zarządzenie o zwrocie wniosku i odmowie zwolnienia z kosztów przez Komisję Prawa Autorskiego 17/07/2014”
 15.  19 listopada 2014 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Arkadiusza Zubowicz
  Postanowienie o zwrocie podania – wskazanie sądu powszechnego jako właściwy
 16.  19 listopada 2014 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Arkadiusza Zubowicz
  „Wezwanie do usunięcia braków Wniosku o naruszenie sprawy bez zwłoki”
 17.  21 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  „Postanowienie o odrzuceniu zażalenia na Zarządzenie Komisji Prawa Autorskiego”
 18.  09 grudnia (w nagłówku 5 listopad ) 2014 Arkadiusz Zubowicz do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  Uzupełnienie braków wezwania DWIM/1297/2014 z 19/11/2014
 19. ZAŻALENIE NA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  09 grudnia ( w nagłówku 05 listopada) 2014 Arkadiusz Zubowicz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  „Zażalenie na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu nadrzędnego do Komisji Prawa Autorskiego
 20. ZAŻALENIE NA SĄD OKRĘGOWY DO APELACYJNEGO
  28 grudnia 2014 Arkadiusz Zubowicz do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
  „Zażalenie na Postanowienie Sądu Okręgowego”
 21.  31 grudnia 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Arkadiusz Zubowicz
  „Wezwanie do złożenia wyjaśnienia ws czy Arkadiusz Zubowicz wniósł zaskarżenie do Sądu Okręgowego”
 22.  12 stycznia 2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Arkadiusza Zubowicz
  „Odpowiedź na Skargę Arkadiusza Zubowicz”
 23.  12 stycznia 2015 Arkadiusz Zubowicz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  „Informacja o zażaleniu”
 24.  15 stycznia 2015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Arkadiusza Zubowicz
  „Zawiadomienie o oczekiwaniu na informację o prawomocnym postanowieniu Sądu Okręgowego”
 25.  27 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  Postanowienie o odrzuceniu zażalenia na Sąd Okręgowy jako niedopuszczalne”
 26.  12 lutego 2015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Arkadiusza Zubowicz
  „Wezwanie do wyjaśnienia pisma z 12/01/2015 roku”
 27.  22 lutego 2015 Arkadiusz Zubowicz do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  „Wyjaśnienie – przekazanie pisma z 12/01/2015 do Sądu Administracyjnego”
 28. ZMIANA ZAŻALENIA NA APELACJĘ NA DZIAŁANIA SĄDU
  22 lutego 2015 Arkadiusz Zubowicz do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
  Wniosek o przywrócenie terminu do Apelacji ( aby Zażalenie było rozpatrywane jako Apelacja”
 29.  03 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  „Informacja o przekazaniu pisma do Sądu Okręgowego”
 30.  11 marca 2015 Sąd Administracyjny w Warszawie do Arkadiusza Zubowicz
  Postanowienie o odrzuceniu Skargi na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
 31.  23 marca 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  „Postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego z 27/01/2015”
 32.  WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW OPŁATY z art. 107 i 110(9)
  13 kwietnia 2015 Arkadiusz Zubowicz do Komisja Prawa Autorskiego
  „Wniosek o informacje o Wniosku zwolnienia z kosztów z 20/05/2014 z art. 107 prawa autorskiego
 33.  13 kwietnia 2015 Arkadiusz Zubowicz do Sąd Okręgowy za pośrednictwem KPA
  „Wniosek o przekazanie wniosku o zwolnieniu z opłaty z art. 107 i 110(9) prawa autorskiego”
 34.  13 kwietnia 2015 Arkadiusz Zubowicz do Sądu Okręgowego w Poznaniu
  Wniosek o zwolnienie z opłaty z art. 110(9) prawa autorskiego dla Twórcy Niezrzeszonego z art. 107. prawa autorskiego”
 35.  27 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  „Wezwanie o uzupełnienie wniosku o zwolnieniu z kosztów”
 36.  30 kwietnia 2015 Komisja Prawa Autorskiego do Arkadiusza Zubowicz
  „Informacja o przekazaniu wniosku o zwolnienie z kosztów do Sądu Okręgowego”
 37.  08 maja 2015 Arkadiusz Zubowicz do Sądu Okręgowego w Poznaniu
  Uzupełnienie braków formalnych sprawa XII Co 40/15 z 27/04/2015 zwolnienie z kosztów”
 38.  20 maja 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu do Arkadiusza Zubowicz
  Postanowienie o odrzuceniu wniosku o zwolnienie z kosztów”
 39.  01 czerwca 2015 Arkadiusz Zubowicz do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
  Zażalenie na Postanowienie XII Co 40/15 z 20/05/2015 dot. zwolnienia z kosztów”
 40.  29 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny do Arkadiusza Zubowicz
  „Postanowienie o oddaleniu zażalenia – dot. zwolnienia z kosztów”
 41. INFORMACJA DODATKOWA O TWÓRCACH Z KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO
  22 lutego 2015 Arkadiusz Zubowicz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  „Wniosek o informację o Twórcach Niezrzeszonych z art.107 prawa autorskiego”
 42.  06 marca 2015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do A.Zubowicz
  „Przekazanie podania dot. ilości Twórców Niezrzeszonych z art. 107”
 43.  11 marca 2015 Komisja Prawa Autorskiego do Arkadiusza Zubowicz
  „Informacja o braku uprawnionych Twórców Niezrzeszonych”

Na koniec zostawiłem Ciekawostkę stanowiska Sądu ws dyskryminacji.
W moim wypadku Sąd Apelacyjny w dniu 29/06/2015 sprawa 1AcCz 1050/15 w Postanowieniu stwierdził, że brak drogi sądowej o zwolnieniu z opłaty nie jest formą dyskryminacji.

Share This