Dlaczego Powierzchnia Użytkowa w projekcie, różni się od powierzchni użytkowej wybudowanego budynku ?
Dlaczego z wymiarów rysunkowych nie można wyliczyć powierzchni użytkowej pomieszczeń ?

szczegóły normy iso 9836:1997 dla architekta

Rozbieżności między wskaźnikami „powierzchni użytkowych” projektu, a wybudowanym budynkiem polega głównie na różnicy czynności „projektowania, rozumianego jako planowanie”, a „wybudowanym budynkiem jako stanem istniejącym”. Takie rozróżnienie określone jest w Prawie Budowlanym i w normie PN-ISO-9836:1997, konsekwencją jest wyodrębnienie funkcji Projektanta Projektu i Kierownika Budowy Budynku.

W treści Normy iso 9836 znajduje się odpowiedź na pytanie o różnice między Projektem a Istniejącym Budynkiem :

  • patrz „Wprowadzenie” – Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe dotyczą obiektów istniejących.
  • patrz „Wprowadzenie” – Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe są przybliżone w fazie projektu.
  • punkt „1. Przedmiot normy”  „Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe … Mogą być one wykorzystywane jako wielkości pomocnicze w pracach projektowych”.

W normie powierzchnia użytkowa to „część powierzchni kondygnacji netto”, a nie jak powszechnie się uważa że to powierzchnia w świetle ścian.
Powierzchnia kondygnacji netto na etapie projektu to powierzchnia wynikowa, która zależna jest od takich czynników jak :

Obliczeniowa wartość wskaźnika powierzchni w Projekcie zależeć będzie od takich elementów jak :

  • jakość wykonania robót budowlanych,
  • końcowa technologia i jej wykonanie,
  • odchyłki poziome i pionowe dla całego budynku i poszczególnych pomieszczeń,
  • wykończenia wnętrz jak np okładziny ścienne, zabudowy, wnęki, podciągi, przejścia, drzwi, nisze itp.

Wskaźniki powierzchniowe w projekcie podawane są z uwzględnieniem tolerancji potrzebnej do budowy konstrukcji oraz tolerancji okładzin końcowych, ale uwzględniają także możliwość zmiany technologi oraz tolerancję przestrzenną światła pomieszczeń wynikających z rozporządzenia o wymaganiach dotyczących budynków.

Powyższe także dotyczy także wskaźników odzwierciedlających zużycie materiałów, które umożliwiają zwiększanie lub zmniejszanie ilość materiałów potrzebnych materiałów budowlanych dla projektowanych konstrukcji.

Reasumując, wskaźniki powierzchniowe i ich wielkość przyjmuje architekt-projektant na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy od projektantów Branżowych z uwzględnieniem Inwestora jako końcowego budowniczego i użytkownika budynku.

Share This