Modelowanie Budynku z czego składa się budynek

 

[ db_comments_form]

 

Koncepcja Architektoniczna i Modelowanie Budynku

Największy problem modelowania budynku to szybkie przyjęcie odpowiednich wielkości, aby budynek przypominał realną konstrukcję budynku.
Właściwy dobór elementów odbywa się po szczegółowych obliczeniach Projektanta o specjalności Konstrukcyjnej.
Dlatego architekt, rysownik, wizualizator musi być zaopatrzony w podstawową wiedzę dotyczącą budynku, szczególnie żelbetowo-murowego.
Obecnie najbardziej na tej szerokości geograficznej rozpowszechniona jest technologia żelbetowo-murowa.

Osie konstrukcyjne

Osie to elementy graficzne oznaczające umowny przebieg ścian i słupów głównej konstrukcji. Najczęściej osie przebiegają w środku elementów głównej konstrukcji, ale w wypadku uskoku ścian albo z innych powodów linie osi mogą przebiegać w innym miejscu. W rzeczywistości najczęściej pomocne są przy wytyczaniu budynku i pomocne są dla architekta i konstruktora przy określaniu przebiegu elementów budynku.

Fundamenty

Fundamenty to element który jest jednocześnie elementem budynku jaki elementem gruntu. Fundamenty to element nośny, który łączy podłożę z budynkiem. Kształt fundamentu zależy od budynku i od gruntu. Fundamenty tradycyjne typowe to ławy fundamentowe, przeciętne wymiary ławy fundamentowej to szerokość 60-120cm grubości 40-60cm. Pod słupami stosuje się kwadratowe lub prostokątne stopy fundamentowe.
Przy gruntach skomplikowanych stosuje się płyty, oczepy lub pale fundamentowe.
Wielkości przyjmowane do projektów koncepcyjnych
Kształt fundamentu to wielkości 60cmx40cm.
Płytę fundamentową przyjmuję grubości 35cm.
Pale żelbetowe średnicy 30-60cm oraz oczep wielkości 50cmx100cm.

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe to ściany, które stoją bezpośrednio na fundamentach. Ściany fundamenty mają szczególną rolę w części podziemnej tam gdzie ściany fundamentowe osłaniają kondygnację piwniczną. Ściany w części podziemnej muszą przenosić obciążenia nie tylko z górnych kondygnacji, ale również muszą być odporne na obciążenia boczne obsypania ziemią.
Ścianę fundamentową przyjmuję grubości 25cm – 30cm.
Trzpienie w ścianach fundamentowych stosuję co ok. 3-5metrów.

Ściany i Słupy Konstrukcyjne

Ściany konstrukcyjne stosowane w budownictwie zaczynają się od grubości 15cm do 50cm. Najcieńsze będą żelbetowe, najgrubsze gazobetonowe jednowarstwowe.
Słupy stosuje się w w prostych ścianach co ok.4-5 metrów, jeżeli nie ma narożnika ściany lub łączeń ścian.
Ściany konstrukcyjne grubości 25cm. Słupy wolnostojące to trudniejsze zagadnienie dlatego w budynkach niskich przyjmuję słupy 25x25cm a w większych 30x30 lub nawet 35x35cm – dużo zależy od wymagań ochrony pożarowej.
Słupy w ścianie stosuję co 4-5 metrów.
Słupy wolnostojące stosuję min. 25x25cm.

Posadzka na gruncie

Posadzka na gruncie to najczęściej grubość podbudowy 15cm, styropianu 10cm i wykończenie 5cm.
Posadzka na gruncie to 30cm wszystkie warstwy.
Posadzka na płycie fundamentowej to 15cm.

Stropy Kondygnacji

Stropy między kondygnacyjne stosuje się od grubości 15cm do 35cm, ale dla typowego stropu żelbetowego o przeciętnych rozpiętościach 6,0 x 6,0 m grubość konstrukcyjne będzie na poziomie 20cm . Wykończenie posadzką ( wygłuszenie 5cm + wylewka 5cm ).
Strop kondygnacyjny przyjmuję łącznie 30cm.

Wieńce Ścian Konstrukcyjnych

 

 

 

 

Share This