w przygotowaniu

Modelowanie budynku w blenderze

 

Przy­go­towanie wiz­ual­iza­cji budynku w Blenderze skła­da się z etapów :

wstęp — z jakich elementów składa się budynek

http://architekci.dom-projekty.pl/modelowanie-budynku-z-czego-sklada-sie-budynek/

1 etap szkielet modelu budynku

http://architekci.dom-projekty.pl/szkielet-modelu-budynku-blender/

2 etap “tapetowanie”, czyli powierzchnie materiałów na modelu

http://architekci.dom-projekty.pl/powierzchnie-materialow-na-modelu-blender/

3 etap oświetlenie i materiały blendera

http://architekci.dom-projekty.pl/budynek-oswietlenie-i-materialy-blender/

 

ps

Copy­right — Rights in Per­for­mances — UK Legislation

http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CurEngOrd/A7D0AE29518CC507482565F700131C10?OpenDocument

Artis­tic works — “build­ing” includes any fixed struc­ture, and a part of a build­ing or fixed structure;

Share This