Zbiorowe Zarządzanie w przepisach prawa

Czy szukasz najważniejszych przepisów prawa dotyczących Zbiorowego Zarządzania ?
Poniżej znajdziesz „wyłuskane” najważniejsze akapity Ustawy o prawie autorskim oraz z Dyrektywy Europejskiej 2014/26/UE.

Ustawa o prawie autorskim kształtuje obecną rzeczywistość, a Dyrektywa Europejska to najbliższa przyszłość, do której może kiedyś się zbliżymy.
Zbiór tych przepisów pomógł mi w przejściu wszystkich instancje sądowe i dojść do Skargi Konstytucyjnej na Zbiorowe Zarządzanie w Ustawie prawo autorskie.

Zbiorowe Zarządzanie w Ustawie o prawie autorskim

Zbiorowe Zarządzanie w Dyrektywach Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/26/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym strona eur-lex.europa.eu z dyrektywą 2014/26/UEDokument Dyrektywy 2014/26/UE do ściągnięcia w PDF

Zalecenia Komisji (2005/737/WE) z dnia 18 maja 2005 r.  w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online strona z dyrektywą 2005/737/WEdo pobrania dyrektywa 2005/737/WE w pdf

Share This