Wezwanie do zapłaty za projekt

W każdej gałęzi gospodarki także w budownictwie, nie wywiązywanie się ze zobowiązań z zapłaty jest codziennością. Najczęściej ta sytuacja spowodowana jest chęcią odroczenia płatności. Ale trzeba uważać na niedużą grupę kontrahentów, którzy z założenia są licz na bierność wierzyciela – dlatego nie wolno zapomnieć o Wezwaniu do zapłaty.

Myślę, że każdemu zdarza się co kilka lat wysyłać Wezwanie do zapłaty, dlatego warto korzystać z prostego wzorca.

link z kodeksem cywilnym – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

miejscowość _________, data______

Wierzyciel – imię i nazwisko

adres do korespondencji

 

Dłużnik – nazwa/imię nazwisko

adres do korespondencji

 

Wezwanie do Zapłaty za Projekt

 

Na podstawie art. 455 Kodeksu cywilnego wzywam do zapłaty ___________zł.

Należność wynika z następujących dokumentów :

– umowa numer _________;

– rachunek __________;

– przelew dłużnika _________;

Do zapłaty pozostało : ______________ zł ( słownie  ________________ zł )

Wymienioną kwotę należy uregulować w terminie 7 dni na konto bankowe :

nazwa banku i numer konta _____________________________

W wypadku nieuregulowania należnej kwoty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez powtórnej korespondencji.

 

z poważaniaem

imię nazwisko Wierzyciela

 

Share This