Twórca i Zbiorowe Zarządzanie w Trybunale Konstytucyjnym

utworzone przez | Lis 2, 2015 | blog, prawo autorskie | 0 komentarzy

Skarga Konstytucyjna Twórcy na Zbiorowe Zarządzanie

Jeżeli jesteś Twórcą lub specjalistą od Prawa Autorskiego, to zainteresuje Ciebie Skarga Konstytucyjna na przepisy Prawa Autorskiego. Moją Skargę Konstytucyjną z 22/10/2015 zarejestrowano pod numerem 348/15 Trybunał Konstytucyjny. Skarga czeka na pierwsze rozpoznanie co do zasadności i właściwości skargi.
Na końcu artykułu znajdziesz link do pobrania skargi w formacie pdf.
Korzystając z okazji, dziękuję za pracę i pomoc adwokatowi Krzysztofowi Blank – link do kancelarii Dobry Prawnik – Gdańsk

Dyskryminacja prawna Twórców z powodów finansowych

Podstawą Skargi jest Zbiorowe Zarządzanie, czyli prawo Twórcy do ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych w formie zbiorowej/grupowej ochrony z innymi twórcami. Ochrona Zbiorowa jest prawem wynikającym prawa autorskiego i podlega ustawowym/państwowym/europejskim regulacjom prawnym.

Prawo Autorskie daje Twórcom „iluzoryczne” prawo do korzystania ze Zbiorowego Zarządzania. Pozornie sprawa wygląda prosto : Twórca Niezrzeszony występuje do Komisji Prawa Autorskiego o wskazanie Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Po wskazaniu organizacji właściwa Organizacja Zbiorowego Zarządzania przyjmuje Twórcę Niezrzeszonego w poczet członków lub przyjmuje jego prawa pod ochronę.

W Prawie Autorskim wskazanie O.Z.Z. jest „iluzoryczne” ponieważ uwarunkowane jest opłatą w wysokości ok. 12 000zł – 3 średnie pensje. Ale kwota 12 000zł nie daje ochrony, a jest jedynie opłata za czynność urzędowe komisji Prawa Autorskiego za wskazania OZZ. Dlaczego czynności Komisji Prawa Autorskiego skalkulowano na tak wysoką kwotę ? Wskazanie właściwego sądu, urzędu czy innego organu nie powinno podlegać żadnej opłacie.

Każdy obywatel, bez względu na zamożność ma prawo korzystać ze swoich praw, także z drogi sądowej. W wypadku osób niezamożnych lub bez majątku procedura sądowa prawo przewiduje złożenia podania o zwolnienie z kosztów i oświadczenia o stanie majątkowym. Natomiast ustawa o prawie autorskim dyskryminuje twórcę niezrzeszonego i nie przewiduje zwolnienia z opłaty za wskazanie organizacji zbiorowego zarządzania.

Twórca Niezrzeszony, może także ubiegać się samodzielnie o członkostwo w OZZ lub przekazanie ochrony prawnej do OZZ. Własny wybór zrzeszenia twórczego ( także takiego, które ma status O.Z.Z. ) i przekazanie praw autorskich to pozbawienie się gwarancji ochrony prawnej wynikającej ustawy o prawie autorskim i dyrektywy europejskiej. Niektóre organizacje zbiorowego zarządzania stosują zapisy statusowe, które z natury rzeczy naruszają dyrektywy europejskie w zakresie wymogów dla Zbiorowego Zarządzania i Organizacji Zbiorowego Zarządzania – spójrz cytat ze statusu.
Jednocześnie należy zauważyć, że Twórcy Zrzeszeni nie są narażeni na opłatę  aby korzystać z organizacji zbiorowego zarządzania.

powyżej wezwanie do zapłaty 12 000 zł za wskazanie organizacji zbiorowego zarządzania

konieczność rekomendacji innych członków aby skorzystać z organizacji zbiorowego zarządzania – fragment statutu jednej z o.z.z.

W Prawie Autorskim zapisano O.Z.Z. i K.P.A. ale pominięto Zbiorowe Zarządzanie

Unia Europejska od roku 2001 systematycznie reguluje prawo o Zbiorowym Zarządzaniu. Prawo o Zbiorowym Zarządzaniu zostało zawarte w Komunikacie Komisji z kwietnia 2004, w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z 15/01/2004 i w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/737//WE z 18/05/2005. Ostatnie i najważniejsze przepisy zawarte są są w Dyrektywie Europejskiej 2014/26/UE.

Rażące różnice pomiędzy Ustawą o prawie autorskim a Dyrektywę Europejską 2014/26/UE to :

  • brak definicji Zbiorowego Zarządzania;
  • brak powszechności ( dla wszystkich twórców bez opłat ) i dostępności do Zbiorowego Zarządzania;
  • niepotrzebna państwowa Komisji Prawa Autorskiego, udział państwa powinien być zminimalizowany;
  • podstawą są organizacje zbiorowego zarządzania „non-profit”;
  • brak monopolu i brak specjalizacji organizacji zbiorowego zarządzania;
  • wolność zakładania organizacje zbiorowego zarządzania;

więcej ważnych szczegółów z Dyrektywy Europejskiej

Skarga Konstytucyjna Twórcy

Od urodzenia ( jak większość z ludzi ) jestem twórcą, a od ponad 20 lat architektem. Od kilku lat moja praca twórcza stała się „celem” nieuczciwych przedsiębiorców, którzy zawłaszczają mój dorobek twórczy. Niestety, powszechne przywłaszczanie praw autorskich jest „tolerowane”, a przyczyna „tolerancji naruszeń prawa autorskiego” wynika ze złej ustawy o prawie autorskim. Obecna ustawa o prawie autorskim uniemożliwia normalną pracę twórcy, dlatego podjąłem działania aby trochę zmienić prawo i pokazać inne podejście Twórców do przepisów prawa.

Przewidywane Skutki Skargi Konstytucyjnej na Zbiorowe Zarządzanie

W ciągu ok.3-4 miesięcy okaże się czy Trybunał Konstytucyjny rozpozna moją Skargę. Jeżeli Trybunał uzna, że skarga jest bezzasadna lub nie podlega pod prawo polskie sprawa zostanie przekazana do kolejnej instancji czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Skutkiem Skargi Konstytucyjnej powinny być „regulacje” praw Twórców Niezrzeszonych. Konsekwencje zmian prawa autorskiego to „duża zmiana” Prawa Autorskiego w zakresie Zbiorowego Zarządzania.
Dlatego logiczne wydaje się, że przyszli legislatorzy skorzystają z istniejącej Dyrektywy Europejskiej 2014/26/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
strona dyrektyw europejskich z dyrektywą 2014/26/UEdo ściągnięcia dyrektywa 2014/26/UE w pliku pdf

kliknij dokument, aby go przeglądać

Zostaw komentarz jeżeli wiesz co to Zbiorowe Zarządzanie

Jeżeli nie wiesz co to Zbiorowe Zarządzanie ( publiczna wywiązanie z ochrony praw twórców ) to zapraszam do wnikliwej lektury Dyrektywy Europejskiej 2014/26/UE.

Share This