Pismo do Komisji Prawa Autorskiego ws. Organizacji Zbiorowego Zarządzania

w przygotowaniu , w przygotowaniu , w przygotowaniu , w przygotowaniu , w przygotowaniu , w przygotowaniu , w przygotowaniu ,

W dniu 10 lutego 2014 roku złożyłem pismo kierowane do Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa lata pismo kurzyło się w szufladzie, ale niestety jestem w sytuacji akurat takiej kiedy Organizacja była by niezbędna, ale o tym innym razem.

„Wniosek o wskazanie Organizacji Zbiorowego Zarządzania dla Arkadiusza Zubowicz jako twórcy i uprawnionego z tytułu rozporządzania prawami majątkowymi.”

Zgodnie z procedurą urzędową Komisja Prawa Autorskiego powinna zebrać się w mojej sprawie i wskazać Organizację Zbiorowego Zarządzania – niestety z tego co pamiętam mają czas ok. 6 miesięcy na podjęcie dalszych decyzji.

Idąc dalej wg Organizacja Zbiorowego Zarządzania na wniosek zainteresowanego w tym wypadku mnie musi opracować cennik na prace twórcze i zarządzanie nimi w wystąpić o zatwierdzenie tych cenników. Oczywiście, że mam nadzieje przynajmniej na częściowe regulacje prac twórczych ale także reprezentacji w trudnych sprawach przez organizację zbiorowego zarządzania.

Z ciekawości wymieniam poniżej pola na jakich wykonuję prace twórcze. Wszystkich działalności naliczyłem osiem. Nie są to przypadkowe wycinki pracy, ponieważ pracując przez 20 lat wykonywałem często prace łącząc różne pola ale także pojedyncze prace tyko z jednego działania.

Usystematyzowałem swoją pracę i wystąpiłem o poniższy podział jako architekt :

twórczość nr 1. Dzieła i utwory rysunkowe dotyczące architektury i urbanistyk.

To rysunki cyfrowe i odręczne – twórczość własna oraz opracowania innych twórców.

twórczość nr 2. Dzieła i utwory architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne w postaci modeli przestrzennych budynków jako utwory pierwotne bez określenia lokalizacji.

twórczość nr 3. Dzieła i utwory architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne w postaci modeli przestrzennych architektonicznych tzw koncepcjiz określeniem lokalizacji budowy.

twórczość nr 4. Dzieła architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne w postaci rysunków projektów architektonicznych nie stanowiących projektów budowlanych, ale będące opracowaniem modelu przestrzennego.

twórczość nr 5. Dzieła architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne w postaci rysunków projektów architektonicznych załączone do projektów budowlanych.

 

twórczość nr 6. Dzieła architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne w postaci budynków w trakcie budowy.

Budynki zakończone, te które wcześniej wymyśliłem a są w trakcie budowy.

twórczość nr 7. Dzieła architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne w postaci budynków po wybudowaniu.

Budynki zakończone, te które wcześniej wymyśliłem a zostały wybudowane i są użytkowane.

twórczość nr 8. Dzieła literackie i rysunkowe dotyczące architektury i nauk budowlanych

To prace rysunkowe np aranżacji elektrycznej, rysunek grzejnika, opisy techniczne etc.

Wiem, wiem że masz wątpliwości co do ochrony np rysunku z grzejnikami, ale o tym napisze innym razem. Dziś niech wystarczy tobie cytat art.2.1. Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej :

„Określenie „dzieła literackie i artystyczne” obejmuje wszystkie dzieła literackie, naukowe i artystyczne, bez względu na sposób lub formę ich wyrażenia, takie jak książki, broszury i inne pisma; odczyty, przemówienia, kazania i inne dzieła tego rodzaju; dzieła dramatyczne lub dramatyczno -muzyczne; dzieła choreograficzne i pantomimy; dzieła muzyczne ze słowami lub bez słów; dzieła filmowe oraz zrównane z nimi dzieła wyrażane w podobny sposób jak film; dzieła rysunkowe, malarstwo, dzieła architektoniczne, rzeźby, dzieła rytownicze i litograficzne; dzieła fotograficzne oraz  zrównane z nimi dzieła wyrażane w podobny sposób jak fotografia; dzieła sztuki użytkowej, ilustracje, mapy geograficzne, plany, szkice i dzieła plastyczne dotyczące geografii, topografii, architektury lub innych nauk”

Jeżeli podważasz, zasadność to zastanawiające jest to że w filmie wymienia się wszystkie osoby które przygotowywały film także nikomu nie znanych grafików, scenarzystów, aktorów etc.

Polska historia architektury prl jest naznaczona twórczością utworów „państwowych” czyli jednej osoby. Tak czy to właściwe jest deprecjonować pracę sztabów ludzi jak kreślarzy, grafików, architektów z małym doświadczeniem lub tych którzy wymyślili tylko bryłę, albo może lepiej wykreślajmy tych co wymyślili kolor elewacji. Hmm wg mojego rozeznania wszyscy absolutnie wszystkim należ się właściwa ochrona prawna taka sama dla każdego w zakresie praw osobistych. Proszę nie mylić tylko z tym ile komu płaci się za jego twórczość i czy ktokolwiek chce dane dzieło kupować.

architekt
Arkadiusz
Zubowicz

Blog Architekta – Twórca i Biuro Projektowe

Share This